Friday, May 23, 2008

సమాజమునకు ఎవిధముగా సేవ చేయగలను....

కత్తికన్న కలం పదునైనది . ఒక పాత్రికేయినిగా సమాజములోని అనేక సమస్యలపైన దృష్టి సారించి అనేక వర్గాల వారికి సహాయపదగాలగాదములో ఎంతొ తృప్తి వుండి .

సమాజము అంటే మనమే . సమాజము మనదే . సమాజము నకు సేవ చేయడము అంటే మనకు మనము సేవ చేసుకోవటమే . ఎక్కడ మనసు వుంటే అక్కడ మార్గము వుంటుంది . కావలసిందల్లా సేవ చేయాలనే కోరిక మాత్రమే .

నేటి సమాజములో స్త్రీలు , వృద్దులు , రైతులు , పేదలు , విద్యార్ధులు వంటి అనేక వర్గాలవారు సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు . అవకాసవాదులు , స్వార్ధపరులు , అవినీతిపరులు ఎక్కువగా వున్నారు . అవిద్య వల్ల ప్రజలు తమ హక్కులను వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు . వారికి సహాయపదాలనే కోరిక మనసు వున్నవారికి జర్నలిజం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది .

మనసువున్న ప్రతివారు సేవ చేయవచ్చు . సేవ ప్రత్యక్షముగా గాని పరోక్షముగా గాని చేయవచ్చును . ప్రత్యక్షముగా అంటే మనము మన శక్తితో , మన ధనముతో సేవ చేయటము . పరోక్షముగా అంటే ఇతరుల శక్తితో , ఇతరుల ధనముతో సేవ చేయుట .

సహాయము లేక సేవ అనేది ప్రధానముగా 3 విధములు .

1. భౌతిక సహాయము : ఒక వ్యక్తీ పడిపోతే ప్రత్యక్షముగా మనము లేవనేత్తలేకపోతే ఇతరులను పిలిచి వారి సహాయము తో ఆ వ్యక్తిని పరోక్షముగా నిలబెట్టుతము .

2. నైతిక సహాయము : నిస్సహాయము గా నిస్ప్రుహలో వున్నా ఒక వ్యక్తిని మానసికముగా ఒత్తిడిని తట్టుకొని ధైర్యముగా ముందుకు వేల్లగాలిగేలా చేయడము .

మార్కులు తక్కువ వచ్చాయని నిరాశ చెందినా విద్యార్దిని మెళకువలు చెప్పి ధైర్యముగా ముందుకు నడిపించాలి .

బాగా అడలేకపోయిన క్రీడకారుని నిరాసకు గురి కాకుండా నైపుణ్యం పెంచుకొనేలా చేయాలి .

అన్యాయము జరుగుతుంటే ఎవరిని ఆస్రయించాలో తెలియక నిరాశ చెందినా వారిని గమ్యానికి చేరుటకు తగిన వ్యక్తుల వద్దకు తీసుకు వెళ్లి వారి సమస్య పరిష్కరించుట నైతిక సేవ .

3. ఆర్ధిక సహాయము : ఒక విద్యార్ధికి ఆర్ధిక స్తోమత లేక చడువుకోనలేని సందర్భములో ఆ విద్యార్ధికి స్వయముగా గాని , ధనవంతులయిన ద్వారా గాని ఆర్ధిక సహాయము చేయగలగాలి .

ఒక కేన్సర్ రోగికి వైద్యమునకు ధన సహాయము స్వయముగా గాని , వనరులు సేకరించి గాని తోడ్పద వచ్చు .

ఒక జర్నలిస్టుగా (విలేకరిగా ) పబ్లిసిటి ఇచ్చి విరాళములు సేకరించి సమాజమునకు తోడ్పడవచ్చు .

పల్లెల లోని పేద జనులకు , స్త్రీలకు ప్రపంచ బాంకు , ఐక్యరాజ్యసమితి అందించే వనరులను ప్రింట్ మీడియా , మీడియాల ద్వారా వారికి అందేలా ఒక జర్నలిస్ట్ గా నేను సేవ చేయగలను .

ప్రజల సమస్యలు , వారికి జరుగుతున్నా అన్యాయములను ప్రభుత్వ దృష్టికి
తెగలను .

కారంచేతి స్వాతి

Thursday, May 15, 2008

girls and the not so good guys....

Abhinaya has been a very good friend of mine and i have always adored her for n- number of reasons. most of the times i felt, she is a photocopy of mine and ofcourse a virgo female too. we have lots in common and i love her company. now i miss her very much but thanks to the rapidly developing communication, we are always in touch. when i sent the mail to her the "grooms wanted" one, she responded immediately with her piece of write-up. she showed me this long back and i also saved it in my lappy. when she again emailed me this, i have asked her if i could make it public. she very happily gave me a nod and it is here for all of you. it is such a lovely write-up which reads the mind of every girl who is ready but not so ready for marriage.
read it and let me and abhi know what you feel..... for all the readers..my friend ABHINAYA WROTE this....
It is true that I can never warm up to an average Chowdhury guy - defined : Some software engineer, either US returned or US resident or US aspirant, neither tall nor dark nor handsome, with no sense of humor, would watch Balakrishna and Chiranjeevi movies and think they are fabulous, can not spell romance, can never think of bringing even a single zerbra along, who would be on a look out for a 'fair,slim, beautiful and educated girl from a good family background', expect his wife to come earlier from work than him and cook mutton curry for him, would expect her to be readily available for a shag though he might be sweaty,smelly and oozing grime. This person,I am sure would have stained teeth and dirt loaded nails, unkempt feet with unequally crimped toe nails (with the skin dry and white beyween the toes and at the heel...yuck!!).He would possibly be wearing every shirt 38 times before he would give it for a wash. His sucker friends would dicuss bitches at work and indulge in cheap humor which comprises of replaying Bramhanandam jokes or some other cheapster's (is there a word like cheapster??...never mind..). His dad would probably have issues with me wearing my A-line and his mother with me leaving my hair open. To add to it, they would expect my dad to cough up a good lot as 'dowry', which my dad would gladly do.
Damn!Damn!Damn! what crap. but mom and dad do not want to understand. I DO NOT WANT TO MEET UP WITH SUCH CRAPPY CRAZY MANIACS,DAMN IT!!yeah, yeah, I know...they will not be all this bad would be the arguement...but most would be like this...and I am not meeting up with 1000 maniacs to locate that one person...if it is meant to be, it will happen...you may buy my theory,you may not...but as of now,I HAVE NO INTENTIONS OF GETTING MARRIED. I AM JUST NOT READY FOR IT.and I do not know if I would ever be...but definitely I am not getting married to some random guy I would meet up with through some marriage bureau by sending my pictures flying off in all directions across the globe. NOOOOOOOOOOOO WAAAAAAAY.
Thanks Abhi for contributing such a wonderful piece...
what do u say guys?

grooms wanted...


I was going through yahoo news and found this article. its everyones note and i am like wow. i couldnot get the author's name but i appreciate her for everything as she completely read every girl's mind. thank you author. i am pasting this for all of you my lovely readers. enjoy it. Many people thought I wrote this piece. NO, I have not written this....I say again..I got it from YAHOO NEWS.

GROOMS WANTED
YAHOO NEWS/ Thu, May 8 2008- 12:45 AM

So okay, my profile is on a matrimonial website along with my contact number. Since my parents are old and I don't want to stress them, I thought it would be best to handle this business independently. Besides, I thought since I was the one getting married, I would be in a better position to evaluate profiles. Once I finalise on someone, I could get the elders involved. So 'suitable and unsuitable' parties call me on my cell phone and are surprised to know that I am the 'bride-to-be.' They wonder how I am answering their call.In charge Some are also a little awkward talking to "the bride" and request me to ask my parents to call them. I tell them they can talk to me and I am "in charge. " They pause for a bit and ask me about my family background, where do we hail from, my siblings, where we live and other trivia. Eventually they request me to email my horoscope and my 'recent' photograph.Once I was talking to a lady who was matchmaking for her son. We chatted for a bit (she was quite excited since I could speak my 'mother tongue'). She then requested me to send my 'full length' photograph. I told her to check my picture on the site, but she said she couldn't 'study' my face properly and wanted a close-up. I wondered why she wanted a microscopic view of me and even joked with her about it. But overall, I think we approved one another.At least she was not among the typical ones who gave you the shudders - being very measured in what they say or expect to hear. She was quite candid and volunteered enough information about their family background. But at the same time she was tactful enough to not act too nosy and pushy about getting info from me. Another gentleman once called, asking me if he could possibly talk to someone regarding marriage. I told him that I'd be happy to provide him with the necessary info. He was taken aback that 'the bride' herself was conducting the search.Anyway he asked for my 'horoscope' and it was decided that we would get in touch if the horoscopes matched. Ask me something Soon, the groom's brother got in touch with me, and I let him know that I'd rather hear from the 'groom' himself at this stage. I did in a few days, when 'he' gave me a call and the first thing he said was "You wanted to ask something?" Now it was my chance to be taken aback. I mentioned casually that I wanted to speak to him to know him better as a person.We got talking about families, job, hobbies and other such. He then interrupted me to ask, "I thought you wanted to ask me something".I said that I already had and bid him goodbye.
so true..isnt it?